Wskaźnik OEE z punktu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production

Poradniki

Wskaźnik OEE z faktu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production. Czy mienie efektywności wykorzystania maszyn jest w naszych realiach standardem? W który metoda wyraża się do ostatniej postaci w naszych fabrykach?

O ile z potrzeby mierzenia wskaźnika OEE zdaje sobie sprawę coraz popularniejsza grupa zarządzających produkcją, o tyle że jest ustalić obowiązywania w bieżącym aspekcie mianem standardu. Z części bogatego doświadczenia wdrożeniowego własnej firmy mogę stwierdzić, że posiadamy trochę do wykonywania ze standardami wewnętrznymi, istotnymi dla wszystkiej z firm, niż realnym, ustandaryzowanym stanowiskiem w siły kraju. W jakiejś ze współpracujących z nami firm ludzie są w kształcie przedstawić wskaźnik efektywności produkcji, ale rzetelne porównanie ich pomiędzy dwoma niepowiązanymi biurami jest skomplikowane, ze powodu na posiadanie z swoich algorytmów liczenia OEE. Wskazuje obecne na istnienie powszechnej świadomości wagi wskaźnika OEE w oddziaływaniach na sprawę poprawy efektywności pracy przy jednoczesnej ignorancji (świadomej czyli nie) w rozmiarze metodologii powiązanej z dobrym jego stanowieniem. Jest wciąż więcej do stworzenia w bieżącym aspekcie, oraz drinkom z wyników wsparcia firmy DSR jest dopiero zmuszanie do korzystania odpowiednich europejskich i międzynarodowych norm takich jak ISO 22400.

Co wydaje nam informacja wychodząca ze wskaźników OEE z faktu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production?

OEE to ważny wskaźnik pozwalający ocenić efektywność maszyn, w nowoczesnych sezonach jest on odpowiednio powiązany z konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Dzięki temu objawowi możemy wykonywać działania doskonalące produkcję, koncentrując się na obszarach o najmniejszym wskaźniku. Istotnym problemem, wchodzącym na wiedzę idącą z gry OEE, jest rozwiązanie stanowienia tego znaku. Powszechnie przyjęty w Polsce, uproszczony sposób jego liczenia, polegający na liczeniu stosunku czasu pracy dobrych jakościowo materiałów do łatwego czasu pracy maszyny kupi na sprawdzenie konieczności doskonalenia, nie odpowiada ale na początkowe pytanie: co stanowi źródłem odchyleń także na czym chodzi się skupić przy doskonaleniu. Dokładna analiza przyczyn przestojów, awarii kupi na optymalizację pracy konkretnej maszyny. Wskaźnik OEE widziany z nowego poziomu zarządczego może robić bardzo różnie. Z faktu widzenia kierownika ośmiogodzinnej zmiany, jakiemu dano do przygotowania konkretną partię materiału i wszystko poszło dobrze, wskaźnik OEE maszyny oscyluje w okolicach 100%. Ponieważ jednak maszyna jest szansa działalności w związku ciągłym a nie była obarczona w innej części dzienie jej objaw dla planującego produkcję wynosi tylko 33% (w uproszczeniu). Tak więc zagregowane informacje z pracy powiązane z urządzeniami klasy Business Intelligence (BI 4FACTORY) pozwolą na zastosowanie holistycznego wyjścia do wdrażania zasad Kaizen i Lean.

Gdzie najczęściej są rezerwy do osiągania wyższych wskaźników OEE?

Wielkość wskaźnika OEE jest zależna od trzech różnych moce zaś wtedy naturalnie w ich nazwie należy szukać rezerw do poprawy.

OEE = A*E*Q

gdzie:
I – Dostępność (ang. Availability),
E – Wydajność (ang. Effectiveness),
Q – Jakość (ang. Quality)

Ważnym ze wskaźników jest dostępność maszyn. Wielkość ta oznacza czas, w jakim możemy maszynę wykorzystać. Podawana jest jak stosunek planowanego czasu sztuce oraz rzeczywistości. Dostępność obniżana jest poprzez awarie, inne zdarzenia produkcyjne oraz okołoprodukcyjne powodujące konieczność zatrzymania maszyny w punkcie, kiedy według planu powinna pracować (np dodatkowe nieplanowane regulacje, wyglądanie na środek, różnica pomiędzy zaplanowanym czasem przezbrojenia a prawdziwą jego produkcją itp.)

A = APT/PBT

gdzie:
APT – Rzeczywisty godzina pracy maszyny (ang. Actual Production Time),
PBT – Miany godzina pracy maszyny (ang. Planned Busy Time).

Drugim wskaźnikiem jest wydajność odbierana jak wykorzystanie maszyny. Stanowi ostatnie po prostu stosunek czasu, w jakim maszyna była odpowiedzialna do momentu, w jakim właśnie pracowała.

E = PRI/(APT/PQ) = PRI*PQ/APT

gdzie:
PRI – planowany czas jednostkowy (ang. Planned Run time per Item),
PQ – ilość wytworzonych wyrobów
APT – Rzeczywisty godzina pracy maszyny (ang. Actual Production Time).

Ostatnim wskaźnikiem jest własność wyliczana jako stosunek ilości wyprodukowanych dobrych z prawami jakościowymi do każdych wyprodukowanych elementów.

QR = GQ/PQ

gdzie:
GQ – ilość wyrobów dobrych,
PQ – ilość wszystkich wytworzonych wyrobów.

Szukanie rezerw do budowania wskaźnika OEE należy rozpocząć od określenia tych trzech cen i dogłębnej analizy z czego wynika uzyskana wielkość. Poprawę najlepiej zaczynać od miejsca, które w konkretnym przedsiębiorstwie jest najpełniejszy dochód na zmianę wskaźnika. Rezerw, które można zastosować aby zwiększyć współczynnika OEE należy szukać – w grupy produkowanych wyrobów ograniczając odpady produkcyjne i wielkość błędnie wytworzonych elementów; ograniczając ilość awarii maszyn także wyjątkowych zdarzeń powodujących zatrzymanie maszyny; poprawiając wykorzystanie maszyny poprawiając planowanie (wielkość zarówno dostępności kiedy również wykorzystania uzależniona jest od stosunku zaplanowanego czasu do momentu rzeczywistego). Należy zwrócić opinię na fakt, że błędne planowanie, także pamięta prestiż na powierzchnię wskaźnika OEE

W który metoda trendy połączone z Sektorem 4.0 i IoT przychodzą na efektywność wyznaczania wskaźnika OEE?

Nie ulega wątpliwości, że powszechne stosowanie technologii komputerowych w przemyśle, występujące u podstaw Przemysłu 4.0, a w szczególności wykorzystanie koncepcji IoT (IOT 4FACTORY) znacząco poprawia efektywność wydawania tego znaku. Już pominięcie czynnika ludzkiego – najbardziej niebezpiecznego „elementu” każdego systemu wytwórczego i informatycznego – jest samo w sobie odpowiednią poprawę marce w toku tworzenia wskaźnika OEE. Przedstawianie się maszyn eliminuje błędy, kupi na kontrolowanie i podejmowanie działań w ciągu rzeczywistym. Stąd już tylko krok do sprzężenia wskaźników z zespołami predykcyjnymi (EAM 4FACTORY), sztuczną inteligencją (AI 4FACTORY) i wykorzystaniem obszaru Big Data do pisania zoptymalizowanych modeli procesów produkcyjnych z wykorzystaniem odpowiednich maszyn. To rzecz najbliższej przyszłości oraz instytucja DSR pracuje ponad tym aktywnie w programie Production Management Smart Advisor (PMSA).

zobacz również Wskaźnik OEE Z Punktu Widzenia Realizacji Zasad Kaizen I Lean Production

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments